HİZMET SAHASINDA YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ADK Mermer Madencilik
San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
(“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki
nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız
konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla bina dış cephesinde, idari bina
koridorlarında, üretim alanlarında ve ofislerde olmak üzere toplam 41 adet güvenlik kamerası
vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Kayıt işlemleri muhasebe birimi tarafından
denetlenmektedir.
Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir.
Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği
talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme
hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin
kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Sahrayıcedit Mah.
Atatürk Cad. No:69/207 Mesa Koz Kadıköy/İstanbul /İstanbul adresine yazılı olarak
gönderebilir veya [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.