Çevre Politikası

ADK Mermer olarak sektörümüzde sürdürülebilir uygulamaların öneminin farkındayız. Bir mermer tedarikçisi olarak, faaliyetlerimizin su ve elektrik dahil olmak üzere önemli miktarda doğal kaynak gerektirdiğinin farkındayız. Sonuç olarak, çeşitli sürdürülebilir girişimlerle çevresel etkimizi azaltmamıza yardımcı olacak bir çevre politikası taahhüt ettik.

Su Tasarrufu

Üretim sürecimiz önemli ölçüde su kullanımını gerektiriyor, ancak su tüketimimizi azaltmada yardımcı olan son teknoloji bir su geri dönüşüm sistemi kurduk. Bu sayede kullandığımız suyun %90'ını tekrar kullanabiliyoruz, bu da sadece su tüketimimizi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda bu değerli doğal kaynağı korumaya da katkı sağlıyor.

Yenilenebilir Enerji

Ayrıca faaliyetlerimizi beslemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptık. Tesislerimizi temiz enerji üreten güneş panelleri ile donattık. Bu, sadece karbon ayak izimizi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmemize de yardımcı oluyor.

Atık Azaltma

Atık azaltma konusunda kararlıyız ve bu amacı gerçekleştirmek için kapsamlı bir atık yönetim sistemi oluşturduk. Bu sistem, geri dönüşüm ve kompost programlarını içeriyor. Hedefimiz atık miktarını minimize etmek ve mümkün olduğunca fazla atığı çöplüklere göndermemek.

Toplum Katılımı

Sürdürülebilirliğin sadece şirketimiz için değil, iş yaptığımız topluluklar için de önemli olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmeye yönelik toplum katılım projelerine aktif olarak katılıyoruz. Yerel organizasyonlarla işbirliği yapıyor ve sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla toplum etkinliklerine katılıyoruz.

ADK Marble olarak, çevreyi sorumlu bir şekilde koruma taahhüdünde bulunuyoruz. Sürdürülebilir girişimlerimiz, çevremize olan etkimizi azaltma ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama taahhüdümüzü yansıtıyor. Çevreye ve hizmet verdiğimiz toplumlara olumlu bir etki yapma ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme yolunda yeni yollar aramaya devam edeceğiz.