KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışan Adayı;
İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ADK Mermer Madencilik
San.Ve Dış.Tic.Ltd.Şti tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun
(“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki
nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız
konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır
Bize gönderdiğiniz özgeçmişlerinizde veya bize ulaşmanıza aracı olan internet sitelerinde
belirttiğiniz bilgiler üzerinde mutlak bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bilmemizi
istemediğiniz kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizle paylaşmamanızı tavsiye ederiz

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

• Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, uyruk bilginiz,
• E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız,
• Özgeçmişte yer vermeniz halinde sağlığınıza ilişkin bilgileriniz (engellilik durumunuz
gibi),
• Öğrenim durumunuz, sertifika ve diploma bilgileriniz, uzmanlık bilginiz, yabancı dil
bilgileriniz, yeteneklerinize ilişkin bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurs bilgileriniz, bilgisayar bilginiz, sınav sonucu bilginiz,
• İş tecrübelerinize ilişkin bilgileriniz (örneğin; daha önce çalıştığınız sektörler, firmalar,
pozisyonunuz, sorumluluklarınız, aldığınız ücret, katıldığınız projeler),
• Fotoğrafınız,
• Sürücü belgesi bilgileriniz,
• Almış olduğunuz burslar,
• Hobilerinize ilişkin bilgiler,
• Maaş beklentiniz,
• Askerlik durumu bilginiz,
• Referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, iletişim bilgileri),
• Özgeçmişinize kendi iradenizle eklediğiniz ancak bizim öngöremeyeceğimiz diğer bilgileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir.
Söz konusu verileriniz, iş başvurunuzun onaylanmaması halinde 6 aya kadar, onaylanması
halinde ise işyerinden ayrılmanızdan itibaren 10 yıla kadar ADK Mermer Madencilik San.Ve Dış.Tic.Ltd.Şti nezdinde saklanabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, size verdiğimiz istihdam hizmetine ilişkin bu Hizmet Sözleşmesi’nin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• İş başvuru sürecinizi yönetilebilmesi,
• Sizinle iletişim kurulabilmesi,
• Size önereceğimiz pozisyon için yeterli donanıma sahip olup olmadığınızın tespitinin
sağlanması,
• Hakkınızda referans alabileceğimiz kişilerle görüşebilmek ve sizin iş için uygun olup olmadığınızı tespit edilebilmesi,
• Çalışmak istediğiniz pozisyon bilgisinin, ücret beklentinizin, başka pozisyonlarda çalışıp çalışamayacağınız bilgisinin ve işe başlama tarihinizin tespit edilebilmesi,
• Şirket araçlarının kullanılması ihtiyacı doğduğunda aracı kullanıp kullanamayacağınızın
tespitinin sağlanması,
• Size önerilecek pozisyon için yaş olarak uygunluğunuzun tespiti ve Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyum sağlanabilmesi,
• Mülakata geldiğinizde insan kaynakları birimimiz tarafından kolaylıkla hatırlanabilmeniz,
• Çalışan adayı ile irtibat kurulabilmesi ve çalışan adayının işe kabul edilebilmesi halinde özlük dosyasının hazırlanabilmesi,
• İş sözleşmesi süresince çalışmasını kesintiye uğratabilecek bir durumunuzun olup olmadığının tespiti ve 1632 No.lu Askeri Ceza Kanunu md. 75 hükmüne uyum sağlanabilmesi.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemi Kullanarak Ve Hangi Hukuki Sebeplere
Dayanarak İşliyoruz?

Söz konusu kişisel veriler, açık rızanıza bağlı olarak Kanunun 5. maddesinde yer alan
(i)“veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
(ii)“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
(iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik olan (örneğin
internet ortamında otomatik olarak sistemimize gönderilmesi) veya otomatik olmayan yollarla (örneğin telefonda bize bildirdiğiniz bir bilgiyi not etmemiz) işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizi Kimlere Ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanılarak insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ve iş başvurunuzun diğer grup şirketlerimizde sizi istihdam edebilmek adına değerlendirilmesi amacıyla grup şirketlerimize, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği
talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre ADK Mermer Madencilik
San.Ve Dış.Tic.Ltd.Şti ’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen
ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık
sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ
Scroll Up